dat mang

dat mang, Đất Mạng, 

    Trung tâm quảng cáo & truyền thông đất mạng, đơn vị quản lý và khai thác 3 thương hiệu dẫn đầu của chúng tôi chuyên trang quảng cáo và truyền thông đất mạng ,chuyên trang hình ảnh sản phẩm bidibook.com và chuyên trang về tuyền thợ, lao động phổ thông và các ngành nghề khác sieuthitho.com. các web site.

1. datmang.com. ( Trực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông )

2. bidibook.com. ( Kho hình ảnh sản phẩm )

3. trangsach.bidibook.com  ( Trang học thiết kế đồ họa )

P/s: Các bạn có thể tự mình  Tự làm web site với gmail  
Comments